Inovativna aktivnost,
sa pozitivnim društvenim uticajem i vrlo visokim PR potencijalom

Aktiviranje brenda
CSR
projekat
Unutrašnja komunikacija

SportAnalytik light testiranje posebno
dizajniran za kompanije

Zabava za decu + SportAnalytik light izveštaj sa preporučenim sportovima

Unutrašnji / spoljašnji događaj. Sa samo 15mx15m potrebnog prostora

Kapacitet do 100 deteta po danu / 10 minuta za jedno dete